Dit 3-in-1 kunstpakket bestaat uit drie lessen waarin kunst en natuur een leuk en leerzaam een-tweetje aangaan. In de eerste les gaan de leerlingen op een spannende buurtsafari en wordt onder leiding van natuurgids Bernadet van der Veen van alles ontdekt, bekeken en verzameld. In de tweede les, onder leiding van ZoGemaakt, vormt deze verzameling het uitgangspunt voor een teken- en schilderles waarin de leerlingen hun verzameling nauwkeurig vastleggen. In de laatste les schrijven de leerlingen een zgn. ‘elfje’ waarin zij hun ervaringen als natuurvorser en botanisch tekenaar verwoorden.

Wie
groep 5 – 6
Duur
3 lessen van 60 minuten
Wanneer
in het voor- en najaar
Waar
rondom en in school
Prijs
€ 110,00 inclusief lesmateriaal

Onze 3-in-1 kunstpakketten zijn leuke en leerzame lessenseries, waarin kinderen net wat dieper op het onderwerp ingaan en steeds vanuit een andere, creatieve invalshoek. Voor elke bouw is een kunstpakket en de pakketten sluiten aan bij de domeinen Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld.

De lespakketten bestaan uit drie lessen. Eén van de lessen wordt verzorgd door ZoGemaakt, de andere twee lessen doet de leerkracht zelf. Bij deze lessen hoort gratis lesmateriaal. 


@