Drie lessen waarin de leerlingen hun eigen stad op een andere manier ontdekken en beleven. In de eerste les bekijken en vergelijken de leerlingen plattegronden van Zwolle. In de tweede les staat een stadswandeling door de Diezerstraat op het programma. In de derde les tekenen de leerlingen, als creatieve cartografen van de toekomst, in groepjes hun eigen stadsplattegrond. 

Wie
groep 7 – 8
Duur
les 1 en 2 zijn 60 minuten; les 2 is 90 minuten
Wanneer
hele seizoen in overleg
Waar
op school en een wandeling in de binnenstad
Prijs
€ 110,00 inclusief lesmateriaal

Onze 3-in-1 kunstpakketten zijn leuke en leerzame lessenseries, waarin kinderen net wat dieper op het onderwerp ingaan en steeds vanuit een andere, creatieve invalshoek. Voor elke bouw is een kunstpakket en de pakketten sluiten aan bij de domeinen Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld. 

De lespakketten bestaan uit drie lessen. Eén van de lessen wordt verzorgd door ZoGemaakt, de andere twee lessen doet de leerkracht zelf. Bij deze lessen hoort gratis lesmateriaal. 


@