In deze lessen gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 op weg. Met de fiets, lopend, in de auto of met de trein. Welke voertuigen zijn er eigenlijk allemaal en wie kan ze tekenen? En welke wegen zijn er allemaal? Kunnen we een mooie weg bouwen? Met bruggen, rivieren, de zee, fietspaden en wandelpaden? En als de weg klaar is, zullen we dan zelf een fantasievoertuig bedenken (én maken) waarmee je zelf kunt rijden? Zullen we de kunst eerst eens afkijken van kunstenaars? Kijk maar, en daarna maak je de mooiste rijdende voertuigen van de wereld. Oei, wat zal dat allemaal worden. Verkeersdrukte, maar dan leuke!

Wie
groep 1-3
Duur
les 1 en 3 zijn 45 minuten, les 2 is 75 minuten
Wanneer
hele seizoen in overleg
Waar
op school
Prijs
€ 85,00 inclusief lesmateriaal

Onze 3-in-1 kunstpakketten zijn leuke en leerzame lessenseries, waarin kinderen net wat dieper op het onderwerp ingaan en steeds vanuit een andere, creatieve invalshoek. Voor elke bouw is een kunstpakket en de pakketten sluiten aan bij de domeinen Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld. 

De lespakketten bestaan uit drie lessen. Eén van de lessen wordt verzorgd door ZoGemaakt, de andere twee lessen doet de leerkracht zelf. Bij deze lessen hoort gratis lesmateriaal. 


@