In deze lessenserie worden taal en kunst gekoppeld. In drie leuke en leerzame lessen werken leerlingen met letters, woorden en taal en met verschillende spannende materialen en technieken. In de eerste les gaan de kinderen in hun eigen omgeving (op school of buiten) op zoek naar lettervormen. In de tweede les fantaseren ze hele bijzondere lettervormen. Gelaagdheid en bijzondere vormen zijn het resultaat. In de derde les toveren de kinderen hun favoriete letter om tot een echt letterdier. De lessen sluiten aan bij taalonderwijs en zijn ook heel geschikt voor minder taalgevoelige kinderen. 

Wie
groep 3 en 4
Duur
les 1 en 3 zijn 45 minuten; les 2 is 75 minuten
Wanneer
hele seizoen in overleg
Waar
op school
Prijs
€ 80,00 inclusief lesmateriaal

Onze 3-in-1 kunstpakketten zijn leuke en leerzame lessenseries, waarin kinderen net wat dieper op het onderwerp ingaan en steeds vanuit een andere, creatieve invalshoek. Voor elke bouw is een kunstpakket en de pakketten sluiten aan bij de domeinen Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld. 

De lespakketten bestaan uit drie lessen. Eén van de lessen wordt verzorgd door ZoGemaakt, de andere twee lessen doet de leerkracht zelf. Bij deze lessen hoort gratis lesmateriaal. 


@