Met SBO Facet werken wij sinds 2014 samen aan een leerlijn waarin twee ‘spannende’ thema’s de basis vormen voor een jaarprogramma waarin naast beeldende kunst ook muziek-, theater- en technieklessen een plek hebben. Alle leerlingen ervaren zo twee keer per schooljaar hoe leuk het is om – binnen een betekenisvol thema – toneel te spelen, muziek te maken en kunst te maken. Als afsluiting van deze kunstperiodes is er een eindpresentatie voor de ouder(s). Naast deze kunstperiodes werkt Facet met de methode Laat maar zien!.

Op CBS Het Mozaïek is onze leerlijn nauw verweven met de methode Laat maar zien!. In nauwe samenspraak met Het Mozaïek hebben wij een klaslokaal omgetoverd tot een kunstatelier en daar krijgen de groepen 5 t/m 8 om de 14 dagen kunstles. Op het menu staan kunstlessen die wij kiezen uit Laat maar zien!, gemixt met kunstlessen die wij zelf verzinnen.
Naast dit kunstmenu voor de bovenbouw, zijn er elk jaar nog verdiepende kunstlessen in het programma opgenomen voor de onderbouw en een apart lesblok verdieping voor de groepen 1, 3, 5 en 7.

Op verzoek van IKC De Wieden werken wij sinds 2015 samen aan een beeldende leerlijn die aansluit bij hun methode Alles-in-1. In deze leerlijn zijn per seizoen twee kunstmomenten waarin alle groepen één of meerdere kunstlessen volgen, in de kerstperiode en in het voorjaar. De kunstlessen hebben een thema uit Alles-in-1 en worden bedacht in samenspraak met de leerkrachten. De lessen worden afwisselend door de leerkrachten en door ons gegeven. In het voorjaar is er een afsluitende eindpresentatie voor de ouder(s). Hoewel Alles-in-1 door De Wieden alleen in de bovenbouw wordt gebruikt, doen de onder- en middenbouw wel mee aan onze leerlijn.

KBS Het Atelier wilde graag binnen hun IPC-methode met ons een beeldende leerlijn ontwikkelen voor alle groepen. Op verzoek van de school ontwikkelen we jaarlijks een raamleerplan kunst met een aantal IPC-thema’s als uitgangspunt. De huidige opzet van de leerlijn is zo dat ZoGemaakt de lessen in het raamleerplan niet alleen bedenkt, maar ook geeft. In de toekomst zullen de leerkrachten zelf aan de slag kunnen met het raamleerplan kunst.


@